دانلود آهنگ سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم آرش قدیمی

دوشنبه - 14 نوامبر 2022
دانلود آهنگ سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم آرش قدیمی

با ما باشید با ♥ دانلود اهنگ با سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم راز عاشقانه ای دارم با صدای آرش قدیمی به همراه تکست و بهترین کیفیت ♪

Download Old Music BY : ARSH GHDYMY | SFR AZ PYSH AZ TV؟ HRGZ NTVANM With Text And 2 Quality 320 And 128 On downloadhappymusicb.ir

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم 🎸♥

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت ) 🎸♥

شدم آن عاشق دیوانه که بودم

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید 🎸♥

باغ صد خاطره خندید

عطر صد خاطره پیچید 🎸♥

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم 🎸♥

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت 🎸♥

من همه محو تماشای نگاهت

آسمان صاف و شب آرام 🎸♥

بخت خندان و زمان رام

خوشهء ماه فروریخته در آب 🎸♥

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب

شب و صحرا وگل و سنگ 🎸♥

همه دل داده به آواز شباهنگ

یادم آمد تو به من گفتی: 🎸♥

«از این عشق حذر کن

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن 🎸♥

آب ، آیینهء عشق گذران است

تو که امروز دلت با دگران است 🎸♥

باش فردا که دلت با دگران است

[Persian Music on ListenPersian] 🎸♥

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن»

با تو گفتم حذر از عشق ندانم: 🎸♥

«حذر از عشق؟ ندانم

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم 🎸♥

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد

چون کبوتر لب بام تو نشستم 🎸♥

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم 🎸♥

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم

حذر از عشق ندانم 🎸♥

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…»

اشکی از شاخه فروریخت 🎸♥

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت

اشک در چشم تو لرزید 🎸♥

ماه بر عشق تو خندید

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم 🎸♥

پای در دامن اندوه کشیدم

نه گسستم نه رمیدم 🎸♥

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم 🎸♥

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم 🎸♥

🎸♥

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم 🎸♥

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت )

شدم آن عاشق دیوانه که بودم 🎸♥

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید

باغ صد خاطره خندید 🎸♥

عطر صد خاطره پیچید

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم 🎸♥

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم 🎸♥

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت

من همه محو تماشای نگاهت 🎸♥

آسمان صاف و شب آرام

بخت خندان و زمان رام 🎸♥

خوشهء ماه فروریخته در آب

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب 🎸♥

شب و صحرا وگل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ 🎸♥

یادم آمد تو به من گفتی:

«از این عشق حذر کن 🎸♥

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن

آب ، آیینهء عشق گذران است 🎸♥

تو که امروز دلت با دگران است

باش فردا که دلت با دگران است 🎸♥

[persian music on listenpersian]

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن» 🎸♥

با تو گفتم حذر از عشق ندانم:

«حذر از عشق؟ ندانم 🎸♥

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد 🎸♥

چون کبوتر لب بام تو نشستم

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم 🎸♥

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم 🎸♥

حذر از عشق ندانم

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…» 🎸♥

اشکی از شاخه فروریخت

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت 🎸♥

اشک در چشم تو لرزید

ماه بر عشق تو خندید 🎸♥

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم

پای در دامن اندوه کشیدم 🎸♥

نه گسستم نه رمیدم

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم 🎸♥

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم 🎸♥

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم 🎸♥

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت ) 🎸♥

شدم آن عاشق دیوانه که بودم

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید 🎸♥

باغ صد خاطره خندید

عطر صد خاطره پیچید 🎸♥

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم 🎸♥

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت 🎸♥

من همه محو تماشای نگاهت

آسمان صاف و شب آرام 🎸♥

بخت خندان و زمان رام

خوشهء ماه فروریخته در آب 🎸♥

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب

شب و صحرا وگل و سنگ 🎸♥

همه دل داده به آواز شباهنگ

یادم آمد تو به من گفتی: 🎸♥

«از این عشق حذر کن

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن 🎸♥

آب ، آیینهء عشق گذران است

تو که امروز دلت با دگران است 🎸♥

باش فردا که دلت با دگران است

[Persian Music on ListenPersian] 🎸♥

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن»

با تو گفتم حذر از عشق ندانم: 🎸♥

«حذر از عشق؟ ندانم

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم 🎸♥

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد

چون کبوتر لب بام تو نشستم 🎸♥

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم 🎸♥

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم

حذر از عشق ندانم 🎸♥

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…»

اشکی از شاخه فروریخت 🎸♥

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت

اشک در چشم تو لرزید 🎸♥

ماه بر عشق تو خندید

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم 🎸♥

پای در دامن اندوه کشیدم

نه گسستم نه رمیدم 🎸♥

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم 🎸♥

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم 🎸♥

🎸♥

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم 🎸♥

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت )

شدم آن عاشق دیوانه که بودم 🎸♥

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید

باغ صد خاطره خندید 🎸♥

عطر صد خاطره پیچید

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم 🎸♥

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم 🎸♥

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت

من همه محو تماشای نگاهت 🎸♥

آسمان صاف و شب آرام

بخت خندان و زمان رام 🎸♥

خوشهء ماه فروریخته در آب

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب 🎸♥

شب و صحرا وگل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ 🎸♥

یادم آمد تو به من گفتی:

«از این عشق حذر کن 🎸♥

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن

آب ، آیینهء عشق گذران است 🎸♥

تو که امروز دلت با دگران است

باش فردا که دلت با دگران است 🎸♥

[persian music on listenpersian]

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن» 🎸♥

با تو گفتم حذر از عشق ندانم:

«حذر از عشق؟ ندانم 🎸♥

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد 🎸♥

چون کبوتر لب بام تو نشستم

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم 🎸♥

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم 🎸♥

حذر از عشق ندانم

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…» 🎸♥

اشکی از شاخه فروریخت

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت 🎸♥

اشک در چشم تو لرزید

ماه بر عشق تو خندید 🎸♥

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم

پای در دامن اندوه کشیدم 🎸♥

نه گسستم نه رمیدم

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم 🎸♥

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم 🎸♥

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند